Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 Sbor dobrovolných hasičů ve Vrahovicích založen byl v r. 1892.

 Zakladatelem bylo obecní zastupitelstvo v čele se starostou obce Jos, Doleželem a jeho nám. Frant. Konšelem. Prvním předsedou byl Jan Zlámal, náčelníkem Josef Spurný, jednatelem Jos. Černý. Pří založení sboru bylo 28 členů činných, přispívajících pak 13. Při založení měl sbor l čtyrkolovou sundavací stříkačku s navijákem a výzbroj v ceně asi 1100 zl, V roce 1924 zakoupila obec pro sbor čtyrkolovou, motorovou stříkačku z Hasič, závodu v Čechách pod Kos, za 45.000 Kč neboť s rostoucí obcí, rostly i povinností sboru. Stroj tento byl splácen ročním příspěvkem obce asi 4000 Kč a z čistých zisků zábavních a kulturních podniků sborem pořádaných. Z podniků těchto bylo na př, v roce 1928 odvedeno přes 4000 Kč pro sborovou pokladnu jako splátek ku amortisování dluhu za stroj. Stroj byl během 5 roků zaplacen. V roce 1931 postavila obec, v jejíž čele stojí již od r. 1927 Obrazekrozšafný starosta obce p, J. Stříž, který význam hasič, sboru pro obec vždy plně chápal, novou hasičskou zbrojníci pro sbor nákladem téměř 80.000 Kč Obnos opatřen výpůjčkou, za niž ručí obec; sbor však zavázal se platiti úroky a dluh amortisovati. Obec v mezích možností bude rovněž přispívati a dala do rozpočtu pro rok 1932 k tomu účelu Kč 5.000.

Sbor stojí na výši doby a zasahuje při větších požárech i do sousedního města Prostějova a získal si zde svoji pohotovostí a činností respekt a uznání.Sbor čítá dnes 40 členů činných, 113 přispívajících a má 1 motor, stříkačku čtyřkolovou s navijákem, 10 čtyřkolovou stříkačku ruční ,1 dvojkol. naviják, 1 žebř posunovací 10 m dlouhý, 2 žebře hákové, 500 m hadic, 16 m savic 2 požární háky, 4 lopaty a jiné nářadí, 2 hasící přístroje „Hana", nosítka pro samaritány výzbroj pro 40 mužů, l přístroj pro umělé dýchání, 2 osvět, reflektory a j. Ze zakládajícícl členů jest členem činným ještě Fr. Chromeček, členem čestným Josef Podivínský, Frant. Konšel a Frant. Vysloužil. Sbor má ve svém středu nejstaršího hasiče župy XI. Aflonsa Janečka, při stěhovavšího se z Drahan, jenž dělá službu hasičskou 52tý rok. Pří letošním 40ti letém jubileu, bude slavnostně otevřena nová zbrojnice, při níž mime místností pro uskladnění strojů a nářadí jest místnost pro pořádání sborových členských schůz a bude slavnost ta jistě dostaveníčkem celé obce a okolí. Nynějšími funkcionáři sboru jsou: Alois Vysloužil, předsedou, Frant. Podivínský, náčelníkem Alois Rozkoš, místonáčelníkem, Jan Daněk, vedoucím samaritánů a součastně žup,samarit dozorcem a Alois Dohnal, jednatelem.

 

                                                                                          Obrazek

                                                                                          Obrazek