Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nacházíte se na neoficiálních stránkách výjezdové jednotky hasičů v Prostějově-Vrahovicích.

Oficiální stránky naleznete na webu města Prostějova:

http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=3442

 

Naše zásahová jednotka je zařazena jako JPO II/1.

 Zásahová jednotka jsou hasiči, kteří vyjíždějí ke všem typům zásahů. Od roku 1992 byla JSDH Vrahovice zařazena v plošném pokrytí požárními jednotkami jako JPO II/1. Zřizovatelem jednotky je město Prostějov. V roce 2006 došlo nařízením města ke sloučení všech JPO, které město zřizuje do jedné, která nese oficiální název JSDH Prostějov - jednotka sboru dobrovolných hasičů Prostějov. Protože jsme byli jako jediná z jednotek, která sloužila a slouží v režimu JPO II/1 s výjezdem jednoho družstva 1+3 do 5 minut, byla po dohodě z městem naše 3 výjezdová družstva označena jako četa Vrahovice.

Naše četa má celkem 16 členů, zařazených do 3 družstev. Výjezd družstva, které se skládá z velitele, strojníka a dvou hasičů, je do 5 minut od vyhlášení poplachu.

Výjezdy k událostem se řídí pokyny SOPIS (sektorového operačního a informačního střediska) HZS v Prostějově.

Naše územní působnost při různých stupních poplachu je dána požárním poplachovým plánem Olomouckého kraje.